φορολογία σκαφών αναψυχής

Δήλωση Γιώργου Βερνίκου, Γ.Γ. του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τα τεκμήρια των σκαφών

Ο Γιώργος Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προέβη στην παρακάτω δήλωση με αφορμή την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα τεκμήρια των σκαφών:

Νέες αυξημένες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια) και νέα έκτακτη εισφορά για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

Νέες αυξημένες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια) και νέα έκτακτη εισφορά για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

Νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής επεφύλασσε το υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τον τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου:

Τα μέτρα βουλιάζουν την αγορά των σκαφών αναψυχής

Τα μέτρα βουλιάζουν την αγορά των σκαφών αναψυχής τα οποία -όπως όλα δείχνουν-έχουν περάσει πλέον στα αζήτητα. Παράλληλα, οι κλάδοι κατασκευής συντήρησης εμπορίας και τροφοδοσίας ιδιωτικών σκαφών αναψυχής καθώς και αυτοί του yachting, της ναύλωσης και της εκμετάλλευσης των πληρωμάτων και του ελλιμενισμού, μπαίνουν στο πιο δύσκολο καλοκαίρι των τελευταίων ετών.

Σχέδιο Νόμου «Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Προσχέδιο Νόμου «Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Κεφάλαιο Α΄

Άρθρο 1 – Ορισμοί

Αιτιολογική Έκθεση - Νομοσχέδιο «Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση "Θαλάσιος και Αλιετικός Τουρισμός και άλλες Διατάξεις"

α. Το ισχύον νομικό πλαίσιο – Ιστορική εξέλιξη Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό αποτελείται από πλήθος νομοθετικών και παράγωγων κανονιστικών διατάξεων, με κυριότερες τους Ν. 438/1976, το ΠΔ 122/1995, Ν. 2743/1999, Ν.3182/2003, Ν.3790/2009, Ν. 3872/2010.

Θεώρηση άδειας επαγγελματικών σκαφών αναψυχής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1.-Πρωτοκολλημένη αίτηση στη Γενική Γραμματεία του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. (ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ 27)

2.- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του Ειδικού Πληροφοριακού Εντύπου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (E.E.Π.Σ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με το Ν.2743/99 (Προσοχή να είναι ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία που αναφέρονταιi στη καρτέλα ναυλώσεων).

3.- Πρωτότυπη Επαγγελματική Άδεια του N. 2743/99.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας σκάφους αναψυχής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1.- Πρωτοκολλημένη αίτηση από τη Γενική Γραμματεία (ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ 27 )

2.- Επικυρωμένο αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητος [για την επικύρωση απαιτούνται 29,35 Ευρώ Δημοσίου (από ΔΟΥ) + 29,35 Ευρώ Μετοχικού (από ΕΤΕ αριθ.λογαρ. 545151-5)].

3.- Επικυρωμένο αντίγραφο Π.Γ.Ε. [για την επικύρωση απαιτούνται 29,35 Ευρώ Δημοσίου (από ΔΟΥ) + 29,35 Ευρώ Μετοχικού (από ΕΤΕ αριθ. λογαρ. 545151-5)]

Καθορισμός τακτικών συνδρομών πλοίων υπέρ του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Το άρθρο 27 παργ.2 του β.δ. 887/1966 (A’ 215) «Περί κωδικοποιήσεως περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων (κ.ν.4512/1966, Α’ 231).

2.- Το άρθρο 23 του ν.1085/1980 (Α’255) «Περί ελάχιστης εις το ΝΑΤ ασφαλιστικής προστασίας και άλλων τινών διατάξεων».

3.- Την υπ’αριθμ.1117.3-22/1/93 (Β’ 232) απόφαση ΥΕΝ για τον «Καθορισμό τακτικών συνδρομών πλοίων υπέρ ΝΕΕ».

4.- Την υπ’αριθμ.3117.3-22/01/02 (Β’ 58) «Προσαρμογή δραχμικών τιμών δικαιωμάτων ΝΕΕ σε Ευρώ».

Σκάφη αναψυχής - Μύθοι και Πραγματικότητα

Αδιαμφισβήτητα η χώρα μας, μεσούσης της διεθνούς οικονομικής κρίσης, διάγει τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων 20 ετών, σε ότι αφορά τη διαχείριση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της. Η απελθούσα κυβέρνηση, πιστή στην τακτική των περισσότερων μεταπολιτευτικών οικονομικών επιτελείων, συνέχισε να αγνοεί την αιτία της «ασθένειας», ασχολούμενη επισταμένως με την καταπολέμηση των «συμπτωμάτων». Η διαρθρωτική και συστηματική αύξηση της φορολογητέας ύλης είχε αποτελέσει και πάλι ευσεβή πόθο ακόμα μίας κυβέρνησης.

Subscribe to RSS - φορολογία σκαφών αναψυχής
.

Καιρός